Головна » Місто » Благоустрій Луцька » 10. Порядок отримання дозволів (ордерів)

10. Порядок отримання дозволів (ордерів)

10.1. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою /земляні роботи: 
10.1.1. Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою/земляні роботи на період виконання: земляних, монтажних, інших робіт, пов'язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідацію аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника). 
10.1.2. Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради здійснює видачу дозволів (ордерів)  на роботи з благоустрою/земляні роботи, при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території міста Луцька (далі - дозвіл (ордер). 
10.2. Подання документів на отримання дозволів (ордерів) на  роботи з благоустрою/земляні роботи  при виконанні планових земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів: 
10.2.1. Заявник звертається до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з заявкою встановленої форми. 
10.2.2. До заявки додаються необхідні документи в залежності від виду робіт:
10.2.3. Заявка та документи опрацьовуються у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради та за результатами, не пізніше 5 робочих днів, видається вмотивована відмова або лист погоджень з переліком балансоутримувачів об'єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, з якими виконавець робіт повинен їх погодити у зазначений в ордері термін. 
10.2.4. Перелік балансоутримувачів, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається уповноваженою особою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. 
10.2.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяця. В окремих випадках термін погодження може бути продовжено за повторним зверненням заявника. 
В разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни, заявнику надається відмова в отриманні дозволу (ордера). 
10.2.6. Дозвіл (ордер) при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території міста видається уповноваженою особою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради в термін 5 робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень). 
10.2.7. Дозвіл (ордер) надається на кожен окремий об'єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації вимогам чинного законодавства. 
10.2.8. Термін дії дозволу (ордеру) визначається департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
10.2.9. На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи (ордери) по кожній мережі за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі. 
10.2.10. Види робіт, які не потребують оформлення дозволу (ордера), але потребують завчасного повідомлення та погодження у департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради: 
- встановлення квіткових ваз;  
- встановлення огорожі на час проведення масових заходів; 
- фарбування наземних пішохідних переходів, мостів; 
- встановлення опор без розкриття траншей та обмеження руху; 
- поточний ремонт у межах червоних ліній; 
- роботи по поточному ремонту будівель, споруд без внесення конструктивних змін балансоутримувачами (покрівлі, відмостки та ін.); 
- окремі види робіт, що проводяться спеціалізованими комунальними підприємствами (посадка, посів, прополювання тощо).
10.2.11. Видача дозволів (ордерів) у зв'язку з виконанням робіт по заміні вітрин, вікон, дверей; влаштування блокуючих пристроїв, шлагбаумів, штучних перешкод; влаштування декоративних огорож (висотою до 1,0 м); встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок; влаштування дитячих майданчиків та спортивних майданчиків, майданчиків для відпочинку людей здійснюється з погодження уповноваженої особи департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. 
10.3. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу (ордеру): 
10.3.1. Нове будівництво: 
- документ на право землекористування; 
- дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області; 
- будгенплан, погоджений в установленому порядку; 
- генплан благоустрою; 
10.3.2. Реконструкція та капітальний ремонт будівель і споруд: 
- документ на право власності або оренди будинку, споруди; 
- дозвільна документація оформлена в установленому порядку на проведення робіт з: 
капітального ремонту; 
реконструкції; 
надбудови аттикових та мансардних поверхів; 
- документ на право землекористування; 
- дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області; 
- будгенплан, погоджений в установленому порядку; 
10.3.3. Ремонт фасадів будівель і споруд: 
- паспорт опорядження фасадів; 
- затверджений проект (при необхідності). 
Примітка: При виконанні поточного ремонту фасаду надається фотофіксація об'єкта та перелік робіт. 
10.3.4. Прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж: 
- план зовнішніх інженерних мереж, зареєстрований та погоджений у департаменті містобудування Луцької міської ради
- дозвіл на виконання робіт на інженерних мережах; 
- графік виконання робіт. 
10.3.5. Встановлення тимчасових споруд або малих архітектурних форм: 
- дозвіл, виданий в установленому порядку на розміщення тимчасових споруд або малих архітектурних форм, попередньо погоджений департаментом житлово-комунального господарства;
10.3.6. Встановлення лотків, виготовлених збірних конструкцій, які встановлюються без улаштування заглибленого фундаменту: 
- дозвіл на розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм;
10.3.7. Встановлення (монтаж) об'єктів зовнішньої реклами: 
- дозвіл на розміщення рекламного засобу. 
10.3.8. Знесення будівель і споруд: 
- погоджений та затверджений в установленому порядку проект організації будівництва (ПОБ) або проект виконання робіт (ПВР), якими передбачаються знесення розміщених на ділянці забудови будівель і споруд; 
- документ на право власності; 
- довідка державного реєстратора про майнові права на будівлі і споруди, які зносяться; 
- акт відключення будівель і споруд від інженерних мереж; 
- довідка балансоутримувача про відселення мешканців та організацій; 
- розпорядчий документ, який дозволяє знесення будівель і споруд (у разі відсутності погодженого та затвердженого в установленому порядку ПОБ або ПВР, якими передбачається знесення цих будівель). 
10.3.9. Встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки в належному санітарному стані та її охорони): 
- документ на право землекористування; 
- топоплан в М 1:500 (при наявності); 
10.3.10. Геологічні вишукування: 
- рішення міської ради про надання земельної ділянки під вишукувальні роботи 
- генплан в М 1:500 з нанесеними свердловинами, шурфами, погоджений департаментом містобудування Луцької міської ради;
- дозвіл департаменту містобудування Луцької міської ради (завірена копія заявки). 
10.3.11. Археологічні вишукування: 
- рішення міської ради про надання земельної ділянки для археологічних вишукувань; 
- документ на право землекористування; 
- завдання (угода) на проведення археологічних вишукувань; 
- топоплан в М 1:500. 
10.3.12. Влаштування пробних кущів паль: 
- документ на право землекористування; 
- генплан в М 1:500 з розміщенням пробних кущів паль; 
- архітектурно - планувальне завдання; 
- технічне завдання на випробування паль. 
10.3.13. Поточний ремонт проїзних частин вулиць, площ, тротуарів внутрішньоквартальних проїздів, дворових територій: 
- генплан в М 1:500 (при наявності) або схема розміщення; 
- дефектний акт. 
10.3.14. Благоустрій територій: 
- проект благоустрою на топоплані в М 1:500, узгоджений в установленому порядку, погоджений зі уповноваженою особою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради; 
- документ на право землекористування.
10.3.15. Транспортні розв'язки, пішохідні переходи: 
- дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області; 
- будгенплан, погоджений в установленому порядку. 
10.3.16. Заміна вітрин, вікон, дверей (в разі внесення змін у несучі конструкції): 
- документ на право власності або оренди; 
- фотофіксація об'єкта (або його частин); 
- згода співвласників (при наявності); 
- паспорт фасаду (при наявності); 
- узгоджена проектна документація. 
10.3.17. Встановлення кондиціонерів, супутникових антен, витяжок: 
- документ на право власності або оренди; 
- згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності); 
- узгоджена проектна документація. 
10.3.18. Влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового відстою автотранспорту без капітальної забудови: 
- документ на право землекористування 
- узгоджена проектна документація; 
10.3.19. Перепланування приміщень (без влаштування окремих входів з вулиці) та влаштування балконів: 
- документ на право власності або оренди; 
- згода власника (при необхідності); 
- узгоджена в установленому порядку проектна документація; 
10.3.20. Перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці: 
- документ на право власності або оренди; 
- згода власника (при необхідності); 
- узгоджена в установленому порядку проектна документація; 
- дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області; 
- будгенплан, погоджений в установленому порядку; 
10.3.21. Складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля і т. п.): 
- документ на право землекористування; 
- схема складування; 
- згода землекористувача; 
- перелік будівельних матеріалів. 
10.3.22. Інженерна підготовка території: 
- документ на право землекористування; 
- проектна документація; 
10.3.23. Розчистка водоймищ: 
- рішення міської ради;
- проектна документація; 
- перелік виконуваних робіт (календарний план робіт). 
10.3.24. Укріплення фундаментів: 
- документ на право власності або оренди; 
- згода власника (при необхідності); 
- топоплан в М 1:500 або схема з нанесенням меж виконання робіт; 
- перелік виконуваних робіт. 
10.3.25. Встановлення пересувних атракціонів: 
- схема розміщення;
- період експлуатації в межах розміщення.
10.3.26. Інші види робіт, пов'язані з порушенням цілісності об’єктів/елементів благоустрою та його відновленням, визначаються департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради на підставі нормативно-правових актів, рішень міської ради, виконавчого комітету.
10.3.27. При порушенні цілісності об’єктів/елементів благоустрою у зв'язку з виконанням робіт, виконавець цих робіт зобов'язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе та про термін виконання робіт, викладену на інформаційному щиті встановленого зразка. 
Зовнішній вигляд інформаційного засобу, його зміст визначається за єдиним зразком. 
10.4. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій: 
10.4.1. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій здійснюється на підставі заяви. 
Відповідальність за своєчасне повідомлення та подачу документів для оформлення дозволу (ордера) - несе балансоутримувач (власник) мереж, споруд та інших об'єктів. 
За несвоєчасне повідомлення, подачу документів балансоутримувач (власник) притягується до адміністративної відповідальності.
10.4.2. У разі виникнення аварії на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов'язаний в цей же день проінформувати департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, службу "15-80" та негайно вжити заходів щодо її ліквідації. 
10.4.3. Протягом години власник або балансоутримувач звертається до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з заявкою на отримання аварійного дозволу (ордера), надає до неї ситуаційну схему місця аварії та стислий опис самої аварії. Після цього протягом години власнику або балансоутримувачу надається дозвіл (ордер) на проведення аварійних робіт, який надає право на виконання всього переліку робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії. 
10.4.4. Виконавець робіт, на виконання вимог цих Правил, обов'язково, протягом доби, надає департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради дефектний акт та схему розкриття, а при наявності - проектну документацію. 
У разі проведення робіт, пов'язаних із зайняттям або розкриттям проїзних частин і тротуарів, в обов'язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується службою ДАІ. 
 10.4.5. Після завершення аварійних робіт виконавець робіт зобов'язаний провести відновлення благоустрою в термін не більше п'яти робочих діб. 
10.4.6. У дозвіл (ордер) обов'язково вноситься інформація про організації - балансоутримувачі існуючих інженерних мереж в межах місця аварії, яким виконавець робіт зобов'язаний повідомити про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії. 
10.4.7. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв'язку з погодними умовами аварійний дозвіл (ордер) переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов. 
10.4.8. У разі невідновлення благоустрою у визначені в аварійному дозволі (ордері) терміни виконавець робіт притягається до відповідальності, а аварійний ордер переводиться у плановий ордер на тимчасове порушення благоустрою з новими термінами відновлення благоустрою, про що департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  інформує виконавця робіт.  
10.4.9. Термін закриття дозволу (ордера) встановлюється до 5 діб після закінчення робіт по ліквідації аварії з обов'язковим його поверненням у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. 
При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення цілісності об’єктів/елементів порушеного благоустрою покладається на організацію - виконавця робіт. 
10.4.10. Перед початком робіт власники інженерних мереж спільно з департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради, інших заінтересованих осіб, складають акт обстеження території з метою визначення стану об’єкту/елементів благоустрою. 
10.4.11. Усі елементи благоустрою, інші об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон інженерних мереж та заважають експлуатації цих мереж, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій за рахунок осіб, винних у самовільному розміщенні, або за рахунок місцевого бюджету. 
10.4.12. Після ліквідації аварії відновлення твердого покриття з наступним відновленням озеленення та благоустрою здійснюється за рахунок власника, балансоутримувача об’єкта згідно з договорами та оплатою вартості робіт виконавцем робіт з подальшим закриттям дозволу (ордера). 
10.4.13. При переведенні аварійного дозволу (ордера) в плановий в зв'язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл (ордер) видається без вимоги нового проекту та без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін існуючого проекту). 
10.4.14. У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) генеральної підрядної організації замовник зобов'язаний переоформити дозвіл (ордер) на нового виконавця робіт. 
10.4.15. Якщо роботи призупинені в зв'язку з відсутністю фінансування, дозвіл (ордер) за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані. 
У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об'єкт може бути законсервовано, а після надання до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради затвердженого акта про консервацію об'єкта дозвіл (ордер) підлягає закриттю. 
Відповідальність за санітарно-технічний стан об'єкта несе замовник (забудовник). 
10.4.16. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл (ордер) за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл (ордер). 
10.4.17. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл (ордер) не було завчасно продовжено в зв’язку з чим виникає відповідальність за самовільне будівництво.
10.5. Призупинення, проводження і закриття дозволів (ордерів) 
10.5.1. Дія дозволу (ордера) може бути призупинена при: 
- виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних екологічних норм і правил; 
- виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів; 
- виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території; 
- порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством; 
- виявленні порушень установленого порядку оформлення ордерів, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої було видано ордер; 
- невиконанні, недотриманні відповідних приписів щодо благоустрою виданих муніципальною поліцією, департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Волинській області. 
У дозвіл (ордер) у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення. 
Відновлення дії дозволу (ордера) виконується на підставі письмового звернення підрядної організації до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з підтвердженням усунення порушень та гарантією дотримуватись порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами. 
Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою до продовження (перенесення) терміну його дії. 
10.5.2. Зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) застосовується в разі: 
- виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці населенню та території; 
- значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних і екологічних норм та правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об'єктів культурної спадщини, природно-заповідного, водного фонду і т. п.; 
- невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера; 
- невиконання замовником (забудовником) обов'язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань; 
- виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано ордер; 
- значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій; 
У разі зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) власник повертає його до департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради. 
Рішення про скасування або призупинення дії дозволу (ордера) приймає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, про що повідомляє в письмовій формі замовника (підрядника) та зацікавлені організації. 
10.5.3. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) покладається на замовника (забудовника), який зобов'язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію ордера. 
Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий ордер. 
10.5.4. Дозвіл (ордер) після закінчення терміну його дії повинен бути: 
- подовжений - у разі необхідності подальшого виконання робіт на об'єкті після перевірки, з яких причин неможливо було виконати роботи у вказаний термін; 
- закритий - у разі закінчення робіт на об'єкті, у тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни. 
10.5.5. Для закриття дозволу (ордера) необхідно подати письмові підтвердження виконання робіт по відновленню порушеного благоустрою організаціями, причетними до питань благоустрою. 
У разі відмови вказаних організацій надати ці підтвердження, рішення про закриття ордеру приймає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
10.5.6. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу (ордера) відповідними установами і організаціями ордер вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе власник/балансоутримувач. 
10.6. Контроль за виконанням робіт з відновлення благоустрою на об'єктах благоустрою здійснюється уповноваженою особою департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, шляхом прийняття робіт. 
Про прийняття робіт з поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження про відновлення благоустрою в двох примірниках (один – для департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, другий – для суб’єкта господарювання, який отримував ордер на роботи з благоустрою).