Головна » Місто » Благоустрій Луцька » 14. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою

14. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення у сфері благоустрою

14.1. До відповідальності за порушення у сфері благоустрою притягуються особи, винні у порушенні цих Правил.
14.2. Обов'язки та повноваження уповноваженої особи: 
14.2.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, уповноважена контролююча особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об'єктів благоустрою. 
У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території. 
Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений. 
У разі відмови особи отримати припис в графі "Припис одержав" робиться про це запис. 
14.2.2. Уповноважена особа (відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення), яка під час перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов'язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо. 
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи. 
Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. 
У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 
При складанні протоколу правопорушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі. 
14.2.3. Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.
14.2.4. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у встановленому порядку. 
14.2.5. У разі виявлення самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу у триденний термін. 
14.2.6. У разі необхідності та з метою забезпечення громадського порядку під час проведення демонтажу, особа, яка здійснює цей вид робіт, звертається до правоохоронних органів, Муніципальної поліції, які відповідно до своїх обов'язків: 
- надають у межах наданих ім. повноважень допомогу представникам державних органів у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників; 
- встановлюють особу правопорушника; 
- проводять затримання особи, яка чинить опір; 
14.2.7. У разі протидії проведенню робіт з демонтажу елементів благоустрою або примусового переміщення автотранспортних засобів чи конструкцій і споруд невизначеного походження і найменування, винні особи притягуються до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
14.2.8. У випадках не встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, складається акт по факту цього порушення. Уповноважена особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів та готує подання на департамент житлово-комунального господарства для обрахування розміру нанесених збитків міському комунальному майну.