Головна » Актуально » Атестація робочих місць за умовами праці для підтвердження права на пільгову пенсію

Атестація робочих місць за умовами праці для підтвердження права на пільгову пенсію

   Чимало підприємств застосовують працю людей у важких і шкідливих умовах. Така праця при виході на пенсію вважається пільговим стажем. Пільговий стаж – це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах упродовж повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, встановлено постановами Кабінету Міністрів України.

   Відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затвердженими Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць. Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями при укладенні чи перегляді колективних договорів для встановлення пільг і компенсацій своїм працівникам.

   Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

   Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

   Щоб уникнути зайвих проблем при оформленні документів для призначення пільгової пенсії, працівникам необхідно захищати свої права самим з першого дня влаштування на відповідну роботу. Зробити записи в свою трудову книжку і отримати копії документів про проведення атестації робочого місця, щоб отримати відпрацьовані пільги - краще зробити це впродовж терміну праці.

   У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні записи, що підтверджують право на пенсію за віком на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ організацій або їх правонаступників. Такі довідки є обов’язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня. Звертаємо увагу, що під повним робочим днем розуміють виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професій чи посад, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних із виконанням певних трудових обов’язків.

   В довідці зазначаються такі відомості:

- періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;

- професія або посада;

- характер виконуваної роботи;

- розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) списків, які передбачають такі роботи;

- первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

   Якщо підприємство ліквідовано та відсутній правонаступник, підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, передбачено порядком, визначеним Пенсійним фондом України (постанова правління від 10.11.2006 року № 18-1) відповідною комісією. Комісія з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, розглядає заяви про підтвердження стажу роботи і приймає рішення не пізніше п’яти робочих днів, а потім направляє його до місцевого управління Пенсійного фонду, про що повідомляє заявника.

   Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення та якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

   У відділі праці департаменту економічної політики Луцької міської ради постійно надаються консультації з питань атестації робочих місць за умовами праці та колективно-договірного регулювання трудових відносин, які можуть отримати керівники та спеціалісти підприємств, окремі громадяни за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 122, 124 (тел. 777907, 777909).

 

 

   Департамент економічної політики