Головна » Актуально » Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

 Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема, пенсій, допомоги, компенсації тощо Вам необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України в зручний для Вас час.

   Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):

   - паспорт;

   - посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

   - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

   Там Вам також допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема, з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.

    З усіх цих питань Ви можете БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефоном „гарячої лінії”:

    0800 507 309

    Крім того, для отримання допомоги Ви можете звернутися на „гарячу лінію”:

Пенсійного фонду

0800 503 753

Державного центру зайнятості

0800 505 060

730 – з мобільного телефону

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

0800 501 892

Телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

0800 501 383

Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації

0332 778 127

 

   Додаткову інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики України: www.mlsp.gov.ua

 

   ИНФОРМАЦИЯ

   для граждан, которые прибыли

    из Автономной Республики Крым и города Севастополь

 

   Для получения всех видов государственной социальной поддержки, в частности, пенсий, пособий, компенсаций и т.д. Вам необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты населения или управление Пенсионного Фонда Украины в удобное для Вас время.

   Основные документы, которые необходимо иметь при себе (при наличии):

   - паспорт;

   - удостоверение получателя пенсии, пособия, льготника;

    - справка о присвоении идентификационного кода.

   Вам также помогут получить информацию по всем вопросам, которые волнуют Вас на данное время, в частности, по вопросам расселения, медицинского обслуживания, организации учебного процесса и воспитания детей в дошкольных и школьных учебных заведениях, а также по вопросам трудоустройства.

   По всем этим вопросам Вы можете БЕЗПЛАТНО обратиться по телефону „горячей линии”:

   0800 507 309

   Кроме того, для получения консультаций Вы можете обратиться на „горячую линию”:

Пенсионного фонда

0800 503 753

Государственного центра занятости

0800 505 060

730 – с мобильного телефона

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности

0800 501 892

Телефон доверия Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

0800 501 383

Департамент социальной защиты населения Волынской областной государственной администрации

0332 778 127

 

   Дополнительную информацию можно получить на сайте Минсоцполитики Украины: www.mlsp.gov.ua