Головна » Актуально » Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення міста Луцька до дій у надзвичайних ситуаціях

Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення міста Луцька до дій у надзвичайних ситуаціях

   З метою забезпечення виконання вимог статті 40 Кодексу цивільного захисту України, Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту (в частині щодо підготовки працюючого населення),    затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів    України   від 26 червня 2013 року № 443, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 череня 2013 року № 444, Організаційно-методичних вказівок з підготовки працюючого населення Волинської області до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол від 26.11.2013 № 14 до дій у надзвичайних ситуаціях:

    1. Міській ланці територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

   1) щорічно визначати обсяги замовлення і надавати заявки щодо комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на наступний навчальний рік;

   2) організувати проходження навчання з питань цивільного захисту,  посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності;

   3) забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки підпорядкованих спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та їх готовності до дій за призначенням;

    4) готувати та надавати в установленому порядку пропозиції до планів-графіків надання навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області освітніх послуг підприємствам, установам, організаціям з підготовки та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань;

   5) на засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядати (у разі прийняття) хід реалізації міської програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у частині удосконалення складових системи навчання працівників;

    6) планувати та проводити збори з керівним складом ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з підбиття підсумків виконання заходів із навчання працівників за минулий рік та визначення завдань на наступний навчальний рік у системі цивільного захисту;

    7) забезпечувати своєчасне і повне виконання планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області згідно з Переліком категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та періодичність проходження функціонального навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013  № 819.

   2. Керівникам суб’єктів господарювання комунальної власності:

    1) навчання працівників організовувати та здійснювати безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях та на договірній основі в навчально-методичному центрі цивільною захисту та безпеки життєдіяльності області;

   2) навчання працівників безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників;

   3) навчальні групи працівників з курсового навчання утворювати у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання – в структурних підрозділах підприємств, установ та організацій;

    4) призначати керівників груп і забезпечувати проходження ними спеціальної підготовки в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

    5) до проведення занять з надання медичної допомоги залучати медичних працівників підприємств, установ та організацій;

    6) під час організації індивідуального навчання забезпечувати кожного працівника матеріалами, які містять опис тем програм підготовки працівників, доводити порядок надання індивідуальних та групових консультацій з керівниками навчальних груп;

    7) з працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

   8) затверджувати, після узгодження з Луцьким міськрайонним відділом управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів;

    9) розробляти (особисто або іншим суб'єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму) та після погодження з Луцьким міськрайонним відділом управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій затверджувати Програму пожежно-технічного мінімуму;

   10) під час прийому на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки на територіальних курсах, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

    11) підвищення рівня знань та отримання практичних навичок посадових осіб підпорядкованих органів управління цивільного захисту та працівників щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443;

    12) спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління   ними   (спеціальні  тренування) проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, установах та організаціях, які в установленому порядку створили такі служби і формування:

    спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду об'єктової підготовки проводити, як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними;

     на другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводити спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, установі та організації функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

    на третій рік спеціальні об'єктові тренування з питань цивільного захисту планувати та проводити відповідно до задуму та строків проведення на підприємствах, установах та організаціях спеціального об'єктового навчання;

    13) тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, установах та організаціях. У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежегасіння;

     14) на завершальному етапі трирічного циклу об'єктової підготовки працівників з цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту;

    15) на підприємствах, установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах незалежно від чисельності працюючих замість спеціального об'єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об'єктове тренування);

    16) об'єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту;

    17) на об'єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводити тренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, які передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування);

    18) щороку затверджувати, після погодження з управлінням надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради  та Луцьким міськрайонним відділом управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій графіки проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань;

    19) забезпечувати підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та періодичність проходження функціонального навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

    20) забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у  поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо);

    21) обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях. Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об'єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її зміст узгоджений з Луцьким міськрайонним відділом управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

     22) вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення в навчальних цілях ділянок місцевості, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних містечок, пунктів, класів тощо.

    3. Начальникові Луцького міськрайонного відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області:

    1) організувати роботу з контролю організації та стану навчання працівників на підприємствах, установах та організаціях, під час якої забезпечити:

    перевірку на підприємствах, установах та організаціях планувальних, облікових та звітних документів з питань навчання населення;

    контроль проходження особами, які залучаються до проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спеціальної підготовки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

    облік спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, що проводяться на підприємствах, установах та організаціях відповідно поданих ними на погодження відповідних графіків;

   контроль надання навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області освітніх послуг підприємствам, установам та організаціям з підготовки до проведення спеціальних об'єктових навчань з питань цивільного захисту;

    контроль за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціях інформаційно-довідкових куточків і перевірку відповідності їх тематичного наповнення планувальним документам з цивільного захисту;

    проведення щорічних оглядів-конкурсів серед підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту;

    здійснювати моніторинг якості та аналіз стану навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях, підготовку і подання встановленої звітності та пропозицій щодо удосконалення цієї діяльності за місто;

   2) узгоджувати основні напрямки роботи навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області з питань надання освітніх послуг підприємствам, установам та організаціям з організації і проведення курсового, індивідуального та практичного навчання працівників, розроблення проектів програмно-методичних документів, змістовного наповнення стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту;

   3) організувати роботу з контролю виконання планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту шляхом перевірки:

       ведення обліку осіб керівного складу і фахівців, які підлягають функціональному навчанню, з метою формування щорічних планів комплектування;

    складання звітності про виконання Планів функціонального навчання осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту;

     виконання міською радою, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо обов'язковості проходження навчання керівним складом і фахівцями за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

 

 

   Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного

   захисту населення міської ради  (720087)