Головна » Актуально » Реалізація в області нових соціальних ініціатив Президента України В.Януковича щодо захисту материнства і дитинства

Реалізація в області нових соціальних ініціатив Президента України В.Януковича щодо захисту материнства і дитинства

  Cистема адресної соціальної допомоги, що на сьогоднішній день існує в Україні, складається з низки соціальних гарантій, які направлені на матеріальну підтримку сімей,  що виховують неповнолітніх дітей.

   Характерною рисою існуючої системи соціального захисту дітей є постійний її розвиток та вдосконалення, пошук оптимальних моделей забезпечення виплатами.

  Матеріальне забезпечення сімей з дітьми проводиться шляхом ряду законодавчих актів, які направлені, в першу чергу, на розвиток адресних підходів при забезпеченні державними виплатами.

  В системі соціальних допомог, які надаються родинам, найбільш ефективною, з точки зору забезпечення потреб сім᾽ї, є допомога  при народженні дитини.

  Починаючи з 2011 порядок  надання допомоги при народженні дитини удосконалюється і на сьогоднішній день розмір визначається на дату народження дитини у кратному відношенні  до прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. 

  Прив᾽язка виплат до прожиткового мінімуму дозволяє збільшувати як загальну суму виплат так і щомісячні платежі. Такий механізм призначення дає можливість постійно підвищувати її розмір та забезпечити сприятливі умови для утримання та виховання дитини.

  Протягом 2011-2012 років розмір допомоги  для сімей, в яких  народилась  дитина, в порівнянні з 2009-2010 роками збільшився більше як у 2 рази.

  Розподіл виплати на одноразову суму, яка складає 10 прожиткових мінімумів для дитини до 6-ти років і з 01.012013 становить 9720 грн,  та помісячні впродовж двох (з січня 2013 року – 810 грн), чотирьох (1012,50 грн)  та шести років (1485,0 грн) є одним із факторів підвищення народжуваності на Волині.

  Аналіз отримувачів допомоги при народженні дітей свідчить про збільшення кількості жінок, які народжують три і більше дитини. В окремих районах кількість отримувачів допомоги при народженні третьої дитини перевищує кількість сімей, в яких народжується перша та друга дитини.

  У 2012 році на реалізацію соціальних ініціатив Президента України з метою посилення соціального захисту малозабезпечених родин підвищено рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дітей та непрацездатних осіб.

   З  1 липня 2012 року для дітей він зріс з 50 % до 75 % прожиткового мінімуму відповідного віку, для пенсіонерів та інвалідів – з 80 % до 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Понад 11 тис. волинських дітей з малозабезпечених сімей щомісячно з липня 2012 року отримують  додатково у середньому 300 гривень.

  Крім цього, з ініціативи Президента України, починаючи з 1 січня 2011 року, призначений розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім᾽ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років та від 13 до 18 років. І впродовж 2011-2013 років ця доплата зросла у три рази.

  Слід зазначити, що із загальної кількості малозабезпечених родин (7 143) 66 % є багатодітними (4 722). В результаті таких новацій середній розмір допомоги, яку отримують малозабезпечені багатодітні родини збільшився у 1,6 рази в порівнянні з минулим роком – із 1641,31 гривень на 01.03.2012 року до  2697,61 гривень на 1 березня поточного року.

  Одним із пріоритетних напрямків діяльності  органів державної влади і надалі залишається питання розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

  Всього в області створено 20 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, та 71 прийомна сім’я, де на вихованні 144 прийомних дітей.

  Протягом І кварталу  в області створено 2 прийомні сім’ї, до яких на виховання та спільне проживання влаштовано 4 дитини. Також  до прийомної сім’ї , яка функціонує з 2007 року  влаштовано 1 дитину. Під опіку, піклування громадян  протягом трьох місяців влаштовано – 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлено громадянами України – 6 дітей.

  На профілактичному обліку служб у справах дітей  станом на 1 квітня 2013 року перебувало  1587  дітей, 1509 з  них проживали  у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 55 – систематично залишають місце постійного проживання, 23 дитини, які зазнали  психологічного, сексуального, фізичного насилля в сім'ї.

  Розмір допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в прийомних сім’я та будинках сімейного типу, визначається, виходячи з прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (два прожиткових мінімумів).  Відповідно з підвищенням прожиткового мінімуму  зростає і розмір допомоги.

  Також хочеться зауважити, що виховання дітей для прийомних батьків вважається роботою, яка зараховується в страховий стаж при призначенні пенсії та  за рахунок коштів державного бюджету проводиться сплата страхових внесків за прийомних батьків до Пенсійного фонду.

  Протягом тривалого часу пріоритетом в діяльності Уряду є підвищення якості життя сімей, які виховують  дітей, які з тих чи інших причин позбавлені батьківського догляду і перебувають під опікою та піклуванням, допомоги на дітей одиноким матерям.

  Розмір допомоги на дітей одиноким матерям  так як і розмір допомоги на дітей, що перебувають під опікою та піклуванням обраховується від прожиткових мінімумів, що також дає можливість постійно їх збільшувати.

  Збільшення допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми та сім’ям, у яких виховуються діти-інваліди,  один із пріоритетів соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича у 2013 році. У новому пакеті соціальних ініціатив робиться повний акцент на забезпечення потреб дитини.

  В найближчі два роки планується збільшити виплати допомоги для малозабезпечених сімей з дітьми, зрівнявши їх розмір із прожитковим мінімумом. Як уже зазначалось, на сьогодні гарантований прожитковий мінімум для дітей становить 75%, а до кінця 2014 року Президент поставив завдання  поступово довести до 100%  за два роки. У цьому році – до 90%, і в наступному – до 100% прожиткового мінімуму.

  Завдяки таким крокам, рівень допомоги в середньому буде збільшено на 619 гривень.

  Для посилення підтримки сімей з дітьми заплановано підвищення матеріальної допомоги по догляду за дітьми-інвалідами в залежності від ступеня втрати здоров᾽я.

  Для забезпечення соціальної справедливості збільшується допомога по догляду за дітьми-інвалідами, в першу чергу тими, у яких найвищий ступінь втрати здоров’я. Такі виплати збільшаться на 25%, тобто в середньому від 243 до 302 гривень.

  Ще одним важливим моментом для допомоги родинам з дітьми є регулювання виплат, пов’язаних з опікою над дітьми-інвалідами. На сьогодні розмір допомоги на таких дітей призначається за мінусом державної соціальної допомоги, що автоматично зменшує розмір допомоги на 894 гривні.

  Механізм надання допомоги опікунам буде удосконалено та додатково в такі сім᾽ї спрямовуватимуться ці 894 гривні.

  Особлива увага звертатиметься і на питання забезпечення візками та засобами реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Ця ініціатива є продовженням минулорічної ініціативи Глави держави щодо забезпечення дорослих інвалідів необхідними технічними засобами. Діти-інваліди потребують засобів, котрі дозволяють проводити їх реабілітацію більше, ніж дорослі інваліди. Тому за 2 роки плануємо забезпечити у повному об’ємі дітей з особливими потребами всіма технічними та іншими необхідними засобами реабілітації, а саме: ортопедичним взуттям, спеціальними пристроями для спілкування, протезами та спеціальними візками.

  В області проводиться робота щодо соціального та правового захисту дітей, розширення мережі сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та профілактики асоціальних явищ у дитячому середовищі.

  Станом на 1 квітня  2013 року в області проживало 1828 дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, під опікою та піклуванням громадян виховується 1289 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 248 дітей цієї категорії.  Сімейними формами виховання в області охоплено 84 відсотки дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа через заклади соціального обслуговування

  Однією з дієвих, ефективних форм соціальної адаптації  в суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа є тимчасове перебування (терміном до трьох років) в закладах соціального обслуговування, а саме –  соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   

  Задля допомоги випускникам інтернатів у соціальній адаптації та підготовці їх до дорослого самостійного життя в Україні створено і функціонує 19 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років.

  Один з таких закладів, на виконання розпорядження Волинської обласної державної адміністрації, у 2008 році відкрито у місті Володимирі-Волинському. Соціальний гуртожиток розрахований на 21 ліжко-місце. Мета його діяльності – створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до самостійного життя:  набуття навичок життя у громаді, формування відповідальності дорослої людини, підготовка до виконання соціальних функцій в суспільстві.

  У даному закладі соціального обслуговування працюють кваліфіковані спеціалісти, робота яких ґрунтується на принципах захисту прав людини, гуманізму, поваги та  індивідуального підходу до особистості. Керівником гуртожитку є Урбанович Алла Євгенівна.

  На даний час у соціальному гуртожитку проживає 18 осіб з різних куточків області. Для мешканців закладу створені сприятливі умови для набуття ними практичних навичок приготування їжі, прання, ведення домашнього господарства та планування власного бюджету. В закладі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вчаться культурі спілкування та витримці, пошуку шляхів виходу зі складних ситуацій, формуванню активної життєвої позиції, засвоєнню норм і цінностей суспільства, а також відносинам з іншою статтю для подальшого створення власної сім’ї й відповідального батьківства, тобто усьому тому, що так потрібне в повсякденному житті.

  Протягом першого півріччя 2013 року мешканцям соціального гуртожитку було надано 2552 соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних послуг. Вони систематично отримують допомогу одягом, взуттям. Працівники гуртожитку налагоджують зв’язки своїх вихованців з родиною, якщо така є.

  Крім підготовки до самостійного життя, спеціалісти соціального гуртожитку сприяють розвитку здібностей своїх клієнтів, які допоможуть їм в майбутньому досягти успіхів у соціально значущій сфері  діяльності.

  Багато уваги в закладі приділяється організації змістовного дозвілля мешканців, для того, щоб вони не піддавалися сумнівним спокусам, яких так багато у сучасному світі (наркотики, алкоголь, тютюн, лудоманія і т.д.).

  Вихованці закладу соціального обслуговування є учасниками і переможцями різноманітних заходів: конкурсів, вікторин, акцій не лише на місцевому, а й на регіональному рівні.

  Отже, можна сказати, що Волинський обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це не тільки тимчасове помешкання, а й центр, де випускники інтернатних закладів адаптуються до подальшого самостійного життя. 

  Як відомо з народної мудрості, все добре з часом закінчується, і   термін перебування у Волинському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування теж має свої межі – це 3 роки, а далі – широка життєва нива. Щоб не зійти з правильного шляху в прірву, потрібно мати дах над головою, надійну роботу та навички самостійного життя за межами соціального гуртожитку. Саме над вирішення цих питань вихованців працюють спеціалісти закладу, починаючи з моменту поступання особи в гуртожиток, і закінчуючи її вибуттям із нього.

  Перше півріччя 2013 року стало по-особливому щасливим для випускників соціального закладу. В результаті тісної співпраці фахівців соціального гуртожитку і спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальний супровід молоді, що перебуває в соціальному закладі, дієвій допомозі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів 11 мешканцям гуртожитку оформлено документи, 1 – отримали реєстрацію,  3 – на роботу, 1– поставлено на облік в центр зайнятості, 2 – поставлено на чергу на соціальне житло,  19 – зменшено асоціальну поведінку, 20 – навчено соціально-побутовим навичкам, 20 – отримали допомогу одягом і взуттям, 13 – налагоджено зв’язки з родиною, 20 – організовано медичне обстеження.

  Отож, створення і функціонування соціальних гуртожитків – один з шляхів  подолання дитячої безпритульності. Саме такі заклади дають змогу дітям, які залишились без батьківської підтримки і піклування, підготуватися до самостійного дорослого життя. Це шанс для молодої людини, яка потрапила у складні життєві обставини, стати самодостатньою особистістю, гідно увійти в доросле життя.

  На засіданні Луцького виконавчого комітету прийнято рішення про переоформлення під гуртожитки двох квартир, придбаних за кошти обласного та міського бюджетів для дітей-сиріт. Незабаром 7 дітей, які перебувають у найближчих родинних зв’язках, отримають ключі від кімнат.