Головна » Актуально » Роз’яснення щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме

Роз’яснення щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме

   Реєстраційна служба головного управління юстиції надає коротке роз’яснення щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме, як державними реєстраторами, так і нотаріусами та спеціальними суб’єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора.

   Основними напрямками діяльності органів державної реєстрації прав на нерухоме майно будуть: 1) здійснення державної реєстрації речових на нерухоме майно відповідно до закону; 2) надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону; 3) забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; 4) вживання в компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інше.

   Згідно зі ст. 4 Закону обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі, в особі органів уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме: право власності, право володіння, право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування земельною ділянкою; право оренди земельної ділянки, право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, іпотека; довірче управління майном; інші речові права відповідно до Закону; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, інші обмеження.

   Державні реєстратори прав на нерухоме майно проводять державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно; державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, окрім речових прав, їх обтяжень, які виникають у результаті вчинення нотаріальної дії; надають інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

   Для проведення державної реєстрації прав особа обов'язково подає:

 • заяву встановленої форми;
 • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органа державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
 • документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівля-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);

   Наприклад, державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку.

   Документи, які необхідного необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

 • заява пpo державну реєстрацію;
 • копія документу, що посвідчує особу заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстратором фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платнику, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
 • документ про сплату державного мита, крім випадків, коли особа, звільнена від сплати державного мита;
 • технічний паспорт на житловий будинок;
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;
 • витяг з Державного земельного кадастру при земельну ділянку (у випадку, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);
 • документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта  проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;
 • документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси.

   Варто зазначити, що Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», яким запроваджується державне мито за:

-  проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно у розмірі 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 119 грн;

-  проведення державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно у розмірі 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 31 грн.

   Кошти отримані за послуги державної реєстрації, зараховуватимуться до державного бюджету.

   Даний Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.

   Детально ознайомитись з графіком роботи, місцем знаходження реєстраційних служб області, переліку документів необхідних для державної реєстрації прав можна на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Волинській області.

   З 01 січня 2013 року нотаріуси області при вчиненні нотаріальних дій з нерухомим майном (посвідчення договорів відчуження, оренди, найму, позички, іпотеки, видачі свідоцтва про право на спадщину, видачі свідоцтва з прилюдних торгів) будуть виконувати функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно. Згідно із Законом, нотаріуси: будуть виконувати функції реєстраторів у двох випадках:

 1. Проведення державної реєстрації прав власності перед вчиненням певної нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до 01 січня 2013 року.
 2. Проведення державної реєстрації прав в результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майно, об'єктом незавершеного будівництва.

   Отже, при зверненні громадян до нотаріуса з приводу вчинення нотаріальних дій щодо переходу права власності на нерухоме майно, нотаріус буде здійснювати наступні дії:

 1. Проведе перевірку наявності права власності за даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, який зараз ведуть органи БТІ.
 2. Проведе державну реєстрацію права власності за відчужувача у «новому» Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 3. Сформує витяг Державного реєстру прав щодо наявності зареєстрованого права за відчужувачем у новому реєстрі.
 4. Посвідчить відповідний правочин з нерухомим майном.
 5. На підставі посвідченого правочину проведе державну реєстрацію права на нового власника та видасть йому витяг з Державного реєстру прав.

   Перелік документів, які необхідно подавати до нотаріусу для проведення державної реєстрації прав, такий самий, що й для здійснення реєстрації державним реєстратором прав реєстраційної служби.

 

 

Головне управління юстиції у Волинській області (784798)