Головна » Актуально » Соціальний захист працюючих в шкідливих умовах праці

Соціальний захист працюючих в шкідливих умовах праці

       Атестація робочих місць за умовами праці проводиться у випадках, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів та зайнятості працівників на роботах, пов’язаних із негативним впливом на їх здоров’я цих факторів. Держава гарантує працівникам право на певні пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах, а саме: пільгове пенсійне забезпечення, щорічну оплачувану додаткову відпустку, підвищену оплату праці, скорочену тривалість робочого часу, безплатне лікувально- профілактичне харчування. Встановлення даних пільг та компенсацій проводиться за результатами атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої визначає Кабінет Міністрів України.

       Атестацію робочих місць за умовами праці запроваджено в Україні постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці». Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між власником і працівниками щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, установи, організації.

       Результати атестації робочих місць є основою не лише для надання пільг та компенсацій працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, а також для розроблення і реалізації заходів щодо поліпшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій.

       Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності. Періодичність такої атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу за 5 років.   За результатами атестації видається наказ по підприємству. Матеріали атестації зберігаються 50 років.

       Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

       Відповідно до підпункту 8, пункту б статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах на території м. Луцька належить до відання виконавчого комітету Луцької міської ради, зокрема, відділу праці управління економіки. Контроль здійснюється шляхом проведення спеціалістами перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності. За результатами проведених перевірок керівникам підприємств направляється акт встановленої форми, в якому зазначаються виявлені порушення чинного законодавства щодо забезпечення прав на пільги та компенсації працюючим у шкідливих і важких умовах праці, надаються рекомендації із зазначенням термінів усунення виявлених порушень.

       Завдяки проведеній цими спеціалістами роботі значно активізовано проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях нашого міста. Так, з початку 2012 року проведено перевірки 80 суб’єктів господарювання, у яких налічувалось 387 робочих місць, зайнятість на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 та № 2. Загальна кількість робочих місць, що підлягали атестації на перевірених підприємствах, становила 679, із яких  атестовано 650 або 95,7 відсотків (за відповідний період 2011 року було атестовано 90,3 відсотка робочих місць, що підлягали атестації).

       Методичну та консультативну допомогу щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці можна отримати у відділі праці управління економіки Луцької міської ради за тел. 777-909.

 

       Управління економіки міської ради