Головна » Департамент житлово-комунального господарства, відділ реєстру житлового фонду

Департамент житлово-комунального господарства, відділ реєстру житлового фонду

Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної політики з питань приватизації державного житлового фонду.
Основними завданнями Відділу є:
Здійснення відповідно до законодавства державного управління та контролю у сфері приватизації державного житлового фонду.
Забезпечення реалізації прав громадян на приватизацію житла.
Сприяння захисту прав і законних інтересів громадян з питань приватизації житлового фонду, який перебуває в повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ і організацій.
Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік).
Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Забезпечення своєчасного розподілу житлової площі.
Здійснення постійного контролю за станом квартирного обліку на підприємствах, в установах і організаціях міста незалежно від форм власності.
Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.

Положення про департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради