Головна » Служба у справах дітей

Служба у справах дітей

Основними завданнями Служби є:

Забезпечення в межах своєї компетенції прав, свобод і законних інтересів дітей, створення атмосфери недопущення, приниження їх честі і гідності.

Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню ними правопорушень.

Організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед підлітків.

Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту та сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку.

Координація зусиль органів виконавчої влади міської ради у вирішенні питань соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності серед них.

Захист майнових (житлових) інтересів дітей.

Підготовка і здійснення самостійно та разом з іншими органами виконавчої влади міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, усунення причин, що їх породжують.

Координація зусиль органів виконавчої влади міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

Формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики правопорушень, сприяння реалізації держаної політики з питань соціального та правового захисту дітей.

Служба при виконанні покладених на неї функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.

Контакти: тел. (0332) 777 923, e-mail: ssd@lutskrada.gov.ua

Начальник відділу - Шульган Федір Пилипович

Графік особистого прийому  -  Понеділок 09.00-13.00, Четвер 14.00-17.00

Адреса - 43000, м.Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 21

 

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Луцької міської ради від 27. 01. 2011№5/26