Головна » Управління транспорту та зв’язку

Управління транспорту та зв’язку

Адреса: 

43025, м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 21 (каб. 303, 304,305)

Основними завданнями та функціями Управління є:

Забезпечення, відповідно до законодавства, регулювання діяльності та контроль за виконанням суб’єктами підприємницької діяльності правил перевезення пасажирів та вантажів, вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху, інших нормативних актів, що визначають порядок функціонування підприємств транспорту і зв’язку усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність та надають послуги на території міста Луцька.

Участь у розробці програм розвитку міської транспортної інфраструктури та зв’язку.

Здійснення заходів щодо розвитку ринку транспортних послуг, організації роботи пасажирського транспорту та державної підтримки підприємств транспорту і зв’язку.

Здійснення контролю за виконанням умов договору на перевезення на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

Відповідно до програми  розвитку  та вдосконалення транспорту (яку готує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту і затверджує Кабінет Міністрів України) розробка та подання на затвердження міської ради програми розвитку автомобільного транспорту, яка визначає розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування міста та її інфраструктури, оновлення та поповнення парку автобусів, кошти на покриття збитків автомобільних перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального користування, а також заходи з безпеки перевезень.                                                                             

Проведення аналітичних спостережень за роботою міського транспорту, розроблення заходів щодо його діяльності та організації їх виконання.

Планування і організація роботи з підготовки підприємств транспорту і зв’язку до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільної оборони.

Контроль за утриманням в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування) і в разі завдання матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, унаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду приймання участь у розгляді звернень щодо компенсації йому збитків.

Узгодження в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати транспортних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами,  установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.

Розробка маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно  транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.

Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв'язку, надання пропозицій про скасування даного ним дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил,  інших вимог законодавства.

Формування та ведення реєстру міських автобусних маршрутів загального користування, затвердження мережі і забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта  маршруту затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

Формування та ведення реєстру стоянок таксі, погодження  мережі  і  паспортів  міських стоянок.

Здійснення контролю за облаштуванням необхідною  інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме - автопавільйонами,  інформаційним забезпеченням пасажирів і підтриманням її в належному технічному та санітарному стані.

Забезпечення підготовки та проведення конкурсу на  перевезення пасажирів  на  автобусних маршрутах загального користування.

Забезпечення укладання договору на міських автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу та контроль за виконанням ним умов договору.

Розгляд заяв і звернень громадян міста.

Управління при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

Адреса - 43025, м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького, 21 (каб. 303, 304,305)

Начальник управління - Миронюк Анатолій Матвійович

Графік особистого прийому - Четвер 14.00-17.00

Контакти: тел. (0332) 777 986

Заступник начальника управління, начальник відділу логістики перевезень - Середа Олександр Леонідович 

Контакти: тел. (0332) 777 919

 

 

Про затвердження Положення про управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради від 01.12.2011№ 16/14