Головна » Управління з питань фізичної культури та спорту

Управління з питань фізичної культури та спорту

Метою діяльності Управління є створення сприятливих умов для функціонування у м. Луцьку закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту.

Завданнями Управління є:

- сприяння в реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту в м. Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності в м. Луцьку в сфері фізичної культури та спорту, всебічна підтримка та розвиток таких напрямків;        - сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста з питань фізичної культури та спорту, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів;

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на міському рівні;

- підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація проведення досліджень стану розвитку фізичної культури та спорту;

- організація роботи закладів, установ, організацій та підприємств комунальної власності територіальної громади міста, діяльність яких спрямована на вирішення питань сфери фізичної культури та спорту;

- координація та забезпечення діяльності закладів, установ, організацій і підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту м. Луцька;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів і організацій, які діють у сфері фізичної культури та спорту і відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту;

- надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям і підприємствам м. Луцька, що діють у сфері фізичної культури та спорту;

- сприяння роботі дитячих, молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

- створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, впровадження системи відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді;

- сприяння вирішенню питань соціального захисту, освіти, праці, побуту, охорони здоров’я, забезпечення прав та законних інтересів спортсменів, кадрових працівників сфери фізичної культури та спорту;

- організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців м. Луцька;

- розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

- забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

- організація та проведення спортивно-масових заходів серед широких верств населення, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.

Контакти: тел. (0332) 777918, e-mail: sport@lutskrada.gov.ua

Начальник управління - Волинець Юрій Йосипович

Графік особистого прийому  -  Вівторок 9.00-13.00 Середа 14.00-17.00

Адреса - 43025, м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького,19

Рішення міської ради від 27.04.2016 №7/15 "Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради"

Бюджетні запити на 2017-2019 роки

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік

Рішення Луцької міської ради від 01.12.2016 № 15/26

Цільова соціальна Програма розвитку фізичоної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи цільової соціальної Прграми розвитку фізичної культури та спрту в місті Луцьку на 2017-2020 роки

Календарний план спортивно-масових і оздоровчих хаходів на 2017 рік 

Положення спаракіади міста 2017року