Start » Cena Utility

Cena Utility

 

Wykaz usług, cena, USD.

Jednostka

pomiaru

Wprowadzenia

Ziemi

Zaopatrzenie w wodę

Opłaty za usługi vodopostavodopostachannya na Równe, miasto Kvasyliv, wieś,royonu Równe:

a) ludności - 2,46 (VAT)

b) budżetu i innych organizacji konsumenckich-5, 49 (VAT)

Cbm

01.02.2011

Dekretu z dnia 20.01.2011  NERC 62

Kanalizacja

Opłaty za usługi kanalizacyjne w Równem, miasto Kvasyliv, wieś, royonu Równe:

a) ludność - 2,15 (VAT)

b) organizacje konsumenckie i inne Budżet-6, 38 (VAT)

 

Cbm

01.02.2011

Dekretu z dnia 20.01.2011  NERC 62

Ciepła

Energii cieplnej, który jest uwalniany do:

a) ludności - 282,05 (w tym VAT)

b) organizacji budżetowych i innych konsumentów-600, 80 (VAT)

1Hkal

06.01.2011

Decyzje Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe od 04.01.2011 № 6

 

 
Ciepłownictwo w ​​okresie ogrzewania:

a) Liczba ludności - 6,77 (z VAT)

b) organizacji budżetowych i innych konsumentów, 16, 22 (VAT)

 

(1 m kw. powierzchni grzewczej)

06.01.2011

Decyzje Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe od 04.01.2011 № 6

Ogrzewanie wody:

a) ludność

 

06.01.2011

Decyzje Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe od 04.01.2011 № 6

37,92 (VAT)

Na 1 mieszkańca

11,85 (VAT)

 

1 cbm

b) organizacji budżetowych i innych konsumentów-27, 04 (VAT)

 

 

1 cbm

Gazu

Sprzedaż detaliczna zróżnicowanych cen dla gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby ludności:

1) pod warunkiem, że wielkość zużycia gazu nie przekracza 2500 sześciennych. w roku:

obecności gazomierzy -0,7254

Wobec braku gazomierzy -0.798

2) pod warunkiem, że wielkość zużycia gazu nie przekracza 6000 sześciennych. w roku:

obecności gazomierzy -1.098

Wobec braku gazomierzy -1,2078

3) pod warunkiem, że zużycie gazu ziemnego jest więcej niż 12.000 sześciennych. w roku:

obecności gazomierzy -2,2482

Wobec braku gazomierzy -2,4732

4) pod warunkiem, że zużycie gazu ziemnego ponad 12.000 sześciennych. w roku:

obecności gazomierzy -2,6856

Wobec braku gazomierzy -2,9541

 

 

1 cbm

01.08.2010

Resolution of the National Electricity Regulatory Commission on 13.07.2010r. № 812(registered with the Ministry of Justice of Ukraine 13.07.2010r.

№ 507/17802

Energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej:

Liczba mieszkańców:

Dla wielkości zużywanej 150 kWh. Elektryczność miesięcy 0,2436

Dla wielkości zużycia ponad 150 kWh. Elektryczność miesięcy 0,3168

wiele dzieci, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, niezależnie od zużycia energii elektrycznej-0, 2436

 
Osób przebywających na obszarach wiejskich-0, 2250

Ludzie, którzy mieszkają w domach wyposażona kuchnia elektryczna, electro

obiektów (w tym obszarów wiejskich):

Dla wielkości zużywanej 250 kWh. Elektryczność miesięcy 0,1872

Dla wielkości zużycia ponad 250 kWh. Elektryczność miesięcy 0,2436

wiele dzieci, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, niezależnie od zużycia energii elektrycznej-0, 2436

kWh.

01.02.2011

Rozdzielczość

Narodowej Komisji Regulacji Energii Elektrycznej od 10.03.99  309 (w treścistatutu NERC 13.01.2011

Liczba 8). zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości 17.01.2011r.  62/18800