Start » Miasto » Kultura

Kultura

Sieć instytucji kulturalnych miasta Łuck zawiera 12 bibliotek, włączonych do scentralizowanego systemu bibliotecznego, Pałac kultury, 2 domy kultury, 2 kluby, 3 szkoły muzycznych i 1 artystyczna.

Działalność instytucji kulturalnych jest skierowana na wzmocnienie materialnie-technicznej bazy instytucji, wprowadzenie nowych informacji technologicznych, upowszechnianie usług oraz poprawa ich jakości, zachowanie i promocja dziedzictwa kultury narodowej, rozwój i wsparcie utalentowanych dzieci i młodzieży.

Miasto napracowało bogate doświadczenie wydarzeń kultury i sztuki, nawiązano stosunki kulturalne na poziomie międzynarodowym, stabilną jest praca grup amatorów, 10 z których posiadają tytuł "narodowy amator”, 1 - "przykładowy amator". Są to: zespół tańcu i orkiestra  dętych „Wołynianoczka”, orkiestra instrumentów ludowych i zespół tańcu ludowego „Wołynianoczka”, zespół muzyki ludowej „Wołynianoczka”, zespół tańca balowego „Junist”, orkestra estradna „Megapolis”, chory „Poswit”, „Podwyg”, „Zlagoda”, „Dzwony Chołmczyny”.

 

Centrami informacji w Łucku są biblioteki, z pomocy których korzystają prawie 39 tysiąc łuczan.  Zasoby biblioteki liczą około 479,7 tysięcy egzemplarzy książek, gazet, czasopism oraz publikacji elektronicznych. Goście mają możliwość z korzystania internet-usługami dla dziecii, dla dorosłych na terenie centralnej biblioteki oraz w filiach biblioteki №5, №6, №7, №10. W bibliotekach miasta są zrealizowane projekty „Internet dla czytelników publicznych bibliotek LEAP-IV”, „Internet dla czytelników publicznych bibliotek Connekt- II”, „LEAP-2010: aktualizacja komputerów i oprogramowanie  udanych centrów internetowych”. Każdego roku podczas letnich wakacji realizuje się interesujący program dla dzieci „Biblioteka – teorium dzieciństwa”.

W szkołach łuckich edukacji estetycznej uzyskują wykształcenie pozalekcyjne ponad 2000 uczniów. Uczniowie szkół - aktywni uczestnicy międzynarodowych, ogólnieukrainskich, obwodowych oraz lokalnych kreatywnych konkursów i festywalów.

Najwybitniejsze projekty kulturalne i artystyczne:

- festiwal międzynarodowy „Poliskie lato z folklorem”;

- festywal etniczny „Boże Narodzenie w rodzinie Wołynia”;

- art-szou „Noc w łuckim zamku”;

- festywal kina „Moje miasto – moje życie”;

- festiwal sztuki dzwonarnej „Błagowist Wołynia”;

- festiwal kultury śriedniowiecznej „Miecz łuckiego zamku”;

- festiwal kowalstwa i sztuki kwiatkowej „Ptaszek ze słomy”.

Tradycyjnymi stały się: konkurs szopek oraz świątecznych występów „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia”, festiwal  „Piosenki świąteczne”, festiwal tańca balnego „Gwiazdy świąteczne”, festiwal tworczości „Młode talenty Łucka”, wystawa i konkurs dla dzieci „Kraina pisanek”, festiwal miasta klubów lalkowych „Mój mały teatr”.

Sektor usług kultury w Łucku  zapewniają regionalne instytucje:

- Wołyńska filharmonia obwodowa;

- Wołyński Obwodowy Akademicki Teatr  Muzyki i Dramaturgii im. T.G.Szewczenka;

- Wołyński Obwodowy Akademicki Teatr Lalek; 

- Wołyńska Państwowa Szkoła Kultury i Sztuki im. I.Strawińskiego;

- Obwodowa Uniwersalna Biblioteka Naukowa im. Ołeny Pcziłky;

- Obwodowa Biblioteka dla Młodzieży;

- Obwodowa Biblioteka dla Dzieci;

- Wołyńskie  Regionalne Muzeum;

- Muzeum  ikony Wołyńskiej;

- Muzeum Sztuki.