Головна » Департамент культури

Департамент культури

Метою діяльності Департаменту культури є:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони і збереження культурної спадщини міста. Актуалізація культурного процесу до вимог часу. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, сприятливого середовища для творчої самореалізації особистості. Створенняя конкурентоспроможного культурного продукту на ринку послуг.

Основними  завданнями Департаменту є:

Реалізація державної політики у сфері культури, охорони і збереження культурної спадщини з урахуванням особливостей соціокультурного середовища міста.

Керівництво діяльністю закладів культури, підпорядкованих Департаменту, їх модернізація. Впровадження нових моделей функціонування культурних інституцій відповідно до потреб громади. Підвищення якості культурних послуг.

Координація діяльності підприємств, установ, організацій різних форм власності, що належать до сфери діяльності Департаменту та інших суб’єктів культурного процесу.

Створення умов для розвитку недержавного сектору у сфері діяльності Департаменту.

Створення умов для реалізації прав громадян на свободу творчості, вільний розвиток культурно-мистецьких процесів, на гарантію якості та доступності всіх видів послуг, що належать до сфери діяльності Департаменту. Залучення громадськості до культурного процесу та прийняття управлінських рішень.

Аналіз стану культури, охорони і збереження культурної спадщини в місті, розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку галузі.

Організація кадрового забезпечення закладів культури. Формування системи ефективного культурного менеджменту. Надання консультативної та організаційної допомоги суб’єктам культурного процесу.

Захист відповідно до чинного законодавства прав і законних інтересів творчих працівників та підпорядкованих Департаменту закладів.

Створення умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб представників національно-етнічних меншин, які проживають в місті. Налагодження активного міжкультурного діалогу, реалізація заходів з питань інтеркультурної політики.

Розвиток міжнародного культурного співробітництва, налагодження творчих контактів, партнерських зв’язків між культурними інституціями та митцями, залучення донорських коштів.

Промоція місцевої культури.

Контакти: тел. (0332) 723426; e-mail: culture-lutsk@ukr.net

Директор департаменту - Гнатів Тетяна Федорівна

Графік особистого прийому  - Вівторок 14.00-17.00

Адреса - 43025, м.Луцьк, вул.Б.Хмельницького,1

Положення про департамент культури

www.culture-lutsk.org.ua

Рішення міської ради від 27. 01. 2011№5/22 "Про затвердження Положення про управління  культури Луцької"