Головна » Управління освіти

Управління освіти

Метою діяльності Управління є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста Луцька на освіту відповідно до Конституції і діючого законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування в м. Луцьку закладів освіти і виховання, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

Основними завданнями Управління є:

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на відповідній території міста (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища);

Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;

Розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-методичної й інноваційної діяльності, захист інтелектуальної власності;

Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста;

 Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази;

Координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності;

Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації;

Координація діяльності навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Луцька, організація роботи їх з кадрового, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами;

Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

Організація експериментальної та інноваційної діяльності у навчальних закладах міста;

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

Здійснення міжнародного співробітництва.

Управління  при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з міськими у м. Луцьку радою та її виконавчим комітетом, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

Контакти: тел. (0332) 724800; e-mail: uo_lutsk@ukr.net

Сайт: http://www.osvitam.lutsk.ua

Начальник Управління - Лещенко Зіновія Богданівна

Графік особистого прийому  -  Понеділок: 09.00-13.00, П'ятниця 14.00-16.00

Адреса - 43000, м.Луцьк, вул.Шевченка,1

 

Про затвердження Положення про управління освіти Луцької міської ради